Saneringskrediet is de oplossing voor schulden

Saneringskrediet is de oplossing voor schulden

Zit jij in de schulden en heb jij geen idee hoe jij deze op kunt lossen? Saneringskrediet is de oplossing voor schulden.

Tegenwoordig heeft 70 procent van de Nederlanders meerdere schulden of een achterstallige betalingen. Dit is dus aanzienlijk veel. Toch hoor je er in het dagelijkse leven niet erg veel over. Dit zorgt ervoor dat veel mensen niet om hulp durven te vragen bij het oplossen van deze schulden. Toch is dit heel belangrijk, want alleen kom je er vaak niet uit, maar er zijn genoeg instanties die gespecialiseerd zijn in het oplossen van schulden, zoals bijvoorbeeld de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB).

Saneringskrediet is de oplossing voor schulden | Schulden onder ogen komen

Wanneer mensen geen oplossing zien voor hun problemen, is het vaak het makkelijkste om weg te lopen voor je problemen. Dit geldt ook voor financiële problemen. Echter is het probleem met deze strategie dat de schulden alleen maar oplopen en de financiële problemen alleen maar groter worden. Dit is vaak een vicieuze cirkel waarin mensen terecht komen. Deze situatie kan zo lang doorgaan dat de schulden een onneembare vesting worden. Voor deze mensen is de eerste stap in het proces naar een schuldenvrije toekomst het onder ogen komen van de schulden.

Saneringskrediet is de oplossing voor schulden | Financiële situatie in kaart brengen

Wanneer mensen zich bewust worden van de schulden die ze hebben opgebouwd is het belangrijk om een plan te bedenken hoe deze situatie aangepakt moet worden. Hiertoe kunnen veel mensen wel wat hulp gebruiken van bijvoorbeeld het GKB. Een medewerker kan dan samen met de schuldenaar de inkomsten, uitgaven en schulden bekijken om zo een plan te maken. Hoeveel kunt u elke maand aan aflossing betalen? Op basis van deze gegevens kunnen dan afspraken worden gemaakt.

Saneringskrediet is de oplossing voor schulden | Wanneer kom je in aanmerking?

Wanneer de GKB van mening is dat deze afspraken reëel zijn en dat uw schulden niet te groot zijn om op te lossen met behulp van een saneringskrediet, zal deze overgaan tot het aanbieden van saneringskrediet. Dit is gunstig voor u aangezien u dan niet meerdere schulden heeft, waardoor u het overzicht kwijt kunt raken, maar slechts één schuld. U weet precies wanneer u deze aflossing en rente moet betalen, aangezien u daar heldere afspraken over gemaakt heeft met de GKB. Op deze manier kun je structureel je schulden afbetalen om uiteindelijk een schuldenvrije toekomst in te gaan.

Saneringskrediet is de oplossing voor schulden | Andere opties?

Wanneer saneringskrediet niet genoeg is om jou uit de financiële problemen te helpen, kun je nog overgaan tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit is een zeer intensief schuldentraject dat drie jaar duurt. De rechter ziet toe dat zowel jij als je schuldeisers zich aan de afspraken houden en je komt onder controle te staan van een toegewezen bewindvoerder. Wanneer je toetreedt tot dit proces geef je de controle uit handen en hou je je aan de afspraken. Als het goed is ben je aan het einde van het proces dan wel schuldenvrij. Om toe te treden tot dit schuldtraject moet je bij de GKB een verklaring Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvragen.