Saneringskrediet bij meerdere schulden

Heb jij meerdere schulden en zoek jij naar een oplossing? Saneringskrediet bij meerdere schulden afsluiten zorgt voor overzicht in je financiën!

Overweeg jij saneringskrediet bij meerdere schulden?

Hoewel op schulden nog steeds een taboe rust is het tegenwoordig een probleem dat zich veel voordoet. Zo’n 30% van de mensen heeft een betalingsachterstand en staat daardoor bijvoorbeeld geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Sommigen hebben echt serieuze schulden waar een oplossing voor gevonden moet worden. De grootste valkuil bij schulden is het verliezen van het overzicht door je kop in het zand te steken. Het is daarom zeer belangrijk om een plan te bedenken om je schulden aan te pakken. Een mogelijkheid is saneringskrediet.

Hulp van de GKB met onder andere saneringskrediet bij meerdere schulden

Indien jij bij meerdere kredietmaatschappijen schulden hebt is het van belang om op een rijtje te zetten wie jij hoeveel geld verschuldigd bent. Indien jij dit moeilijk vind kun jij ook de hulp inschakelen van budgetbeheer van de Gemeentelijke Kredietbank van jouw gemeente. Dit is meestal gratis, aangezien de gemeente verplicht is om hulp aan te bieden voor mensen met schulden. Indien jij dus naar de Gemeentelijke Kredietbank stapt, wat ook zonder afspraak kan, kun jij rekenen op hulp van werknemers die veel ervaring hebben met schuldhulpverlening. De manier waarop jij het beste geholpen kunt worden wordt tijdens dat gesprek bepaalt. Eén mogelijke oplossing is het afsluiten van saneringskrediet.

Eén nieuwe lening met saneringskrediet bij meerdere schulden

Saneringskrediet is in feite het afsluiten van een nieuwe lening om al je lopende leningen in één keer af te betalen. Op die manier houd je nog maar één schuldeiser over, namelijk de Gemeentelijke Kredietbank. Deze leningen hebben uiteraard gunstige voorwaarden, zodat jij minder rente betaalt bijvoorbeeld dan bij een reguliere lening. Wel is het van belang om te weten dat je vaak niet het gehele verschuldigde bedrag kunt lenen met saneringskrediet, dus jouw schuldeisers zullen wel akkoord moeten gaan met het feit dat zij minder geld ontvangen. Daarom is saneringskrediet niet altijd mogelijk. Natuurlijk moet jij voor het afsluiten van saneringskrediet ook aan de door de Gemeentelijke Kredietbank gestelde eisen voldoen.

Schuldhulpbemiddeling of saneringskrediet bij meerdere schulden

Indien saneringskrediet voor jou niet mogelijk is of niet nodig misschien, maar jij wel naar de Gemeentelijke Kredietbank bent gestapt om hulp te ontvangen bij het oplossen van je schulden is er misschien een andere manier waarop jij geholpen kunt worden. Zo is het soms fijn als een medewerker van de Gemeentelijke Kredietbank voor jou jouw schulden op een rijtje zet en tot overeenkomsten komt met jouw schuldeisers. Jij hoeft deze dan zelf niet onder ogen te komen, maar wel is het van groot belang dat jij ook inspraak hebt bij het maken van de afspraken en dat jij je ook aan de gemaakte afspraken houdt. Op die manier werk je zelf structureel toe naar een schuldenvrije toekomst door stukje bij beetje jouw schulden af te betalen.

WSNP of saneringskrediet bij meerdere schulden

Er zijn natuurlijk ook situaties waarin jij niet in aanmerking komt voor saneringskrediet en jij niet in staat bent zelfstandig jouw schulden af te betalen. Dat kan te maken hebben met te hoge schulden, maar ook wanneer je bij veel verschillende aanbieders kleine schulden hebt. De rentekosten kunnen op die manier namelijk hoog oplopen. Een laatste uitkomst bij ernstige schulden is het toetreden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dit is het rechterlijke traject en betekent dat jij budgetbeheer krijgt. Dit traject is zwaar maar betekent wel dat als jij je aan alle regels houdt jij na drie tot vijf jaar schuldenvrij verklaard wordt!

Saneringskrediet bij meerdere schulden is dus soms de oplossing, maar in andere gevallen zijn er aantrekkelijkere oplossingen. Het belangrijkste is dat jij jouw financiële situatie onder ogen ziet en beseft dat jij niet de enige bent. Op die manier kun jij op een structurele manier jouw schulden aanpakken!