Saneringskrediet aanvragen

Saneringskrediet aanvragen

Saneringskrediet aanvragen? Makkelijker dan dat jij waarschijnlijk had gedacht en met als resultaat een effectieve oplossing voor al je schulden!

In tijden van crisis worden vele personen persoonlijk geraakt in hun portemonnee. Voor de een is dat een tijdelijk probleem, maar voor de ander is het de druppel die de emmer doet overlopen.

Behoor jij misschien tot de laatste categorie? En kun jij je financiële problemen niet meer het hoofd bieden? U heeft waarschijnlijk het gevoel dat het einde van de wereld is genaderd, dit is echter zeer zeker niet het geval. Er is een oplossing en u bent niet de enige die van deze oplossing gebruik maakt. Vele andere Nederlanders vragen dagelijks een saneringskrediet aan.

Een saneringskrediet is niets anders dan een nieuwe lening aanvragen bij een kredietbank om uw schulden zoveel mogelijk af te lossen. Met deze lening kunt u in één keer uw schuldeisers terugbetalen. Deze nieuwe lening lost u in 3 jaar af. Een schuldenkrediet aanvragen is niet alleen voordelig voor u als schuldenaar zijnde, maar ook zeker voor uw schuldeisers.

Voordelen saneringskrediet aanvragen

De voordelen voor u als schuldenaar zijn dat u geen verschillende schuldeisers meer achter u aan hebt. U hoeft immers alleen de nieuwe lening terugbetalen. Daarnaast is er een duidelijke einddatum in zicht, namelijk 3 jaar. Het saneringskrediet wordt hierdoor gezien als een succesvol schuldhulpverleningstraject waarbij de schuldenaar geen resterende schuld overhoudt na afloop van het traject.

Naast dat het een succesvol en overzichtelijk traject is voor de schuldenaar is het ook zeker een goede oplossing voor de schuldeisers. Zij ontvangen het geldbedrag namelijk in één keer en hoeven er niet langer op de wachter waardoor het dossier direct gesloten kan worden. Daarnaast is het voor de schuldeiser ook voordeliger, zij hoeven namelijk geen geld meer te besteden aan administratieve- en invorderingskosten gedurende het schuldhulpverleningstraject.

Saneringskrediet aanvragen

U dient in de gemeente waar u woonachtig bent een verzoek in te dienen voor schuldhulpverlening. Er zijn verschillende vormen van schuldhulpverlening. Saneringskrediet is er daar één van. Helaas bieden niet alle gemeenten deze vorm van saneringskrediet aan. Het is dus belangrijk dat u goed navraag doet bij de gemeente waar u woonachtig bent wat uw mogelijkheden zijn om het gebied van schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening en saneringskrediet aanvragen

Voor mensen die niet meer zelfstandig uit de schulden kunnen komen is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen in het leven geroepen, afkorting WsnP. Deze wet zorgt ervoor dat de schuldeisers ook mee moeten werken aan het afbetalen van de schuld, eventueel in termijnen. De gemeente waar u moet aankloppen wanneer u niet meer uit de schulden komt bekijkt wat de beste manier is voor om uit de schulden te komen. Dat kan dus zijn door middel van een saneringskrediet, zoals hier boven omschreven, of door middel van schuldbemiddeling.